+90 (850) 333 80 91
Blog

Değişimi Yönetiyoruz

Değişimi Yönetmek

Değişimi Yönetmek

Değişimi Yönetiyoruz tual 2017-03-03 09:32:49

YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK

Değişim hayatımızın en önemli gerçekliğidir. Örneğin, bir yerden ayrılıp geri döndüğünüzde aslında hiçbir şey aynı değildir ama çoğumuz bunu fark etmeyiz bile.

İki grup insan vardır. Birici grup değişime inanan ve destekleyen diğer grup ise değişimden hoşlanmayan ve bunu red edenler. Markevelli bundan tam 500 yıl önce Prens kitabında bu değişimi red edenleri yazmıştır.

Değişimi savunanları ile Herakleitos’u sevenler klübüne dahil edebiliriz. Çünkü hepimiz Herakleitos’un aşağıda ki cümlesini hatırlarız.

“Her şey akar hiçbir şey kaIıcı değiIdir o yüzden aynı dereye iki kez girmek mümkün değiIdir; çünkü dereye bir kez daha girdiğimde hem ben hem de dere değişmiştir.”

                                                                                                                                              Herakleitos
 

Biz Herakleitos’cular olarak değişim ve yaratıcılığı sonuna kadar destekleriz. Özellikle teknolojinin değişim hızını ve değişen teknolojilerin yaklaşımlarımızı ve algımızı çok daha hızlı değiştirdiği günümüzde değişimi red etmek mantıklı olmamaktadır.

Örneğin, bizden önce ki jenerasyon gazete ve ansiklopedi ile büyüdü şimdi ise Google var. Eskiden tek yönlü bir iletişim varken şuanda çift yönlü bir iletişim var.

Değişimi iki başlıkta incelemek mantıklı olacaktır. Birincisi  “gerçeği değiştirmek” ikincisi ise “algıyı değiştirmek”

Değişimden bahsediyorsak akla ilk “yaratcılık” ve “yenilikçilik” gelir.

Bir firmanın yeni bir ürün piyasaya sürmesini yenilikçiliğe bir örnek olarak verebiliriz ama yaratıcılık daha farklıdır. Yaratıcılık davranış ve algı değişikliği yaratmaktır. Bu iki kavram birbirinden çok farklı olmakla beraber ortak noktaları değişimdir. Birbirlerinden bağımsız olarak hareket edebilirler ama maalsef işe yaramaz. Inovasyon yani yenilik için iyi bir ekibe yaratıcılık için ise farklı bir düşünce yapısına ve beyin fırtınalarına ihtiyaç vardır.

Örneğin buhar makinasını düşünelim. Buhar makinası icat edilmeden önce çelik, tahta ve buhar vardı ama kimse bu makinayı icat edip bu kadar büyük bir değişiklik yaratmadı. Buhar makinasının icadı başlı başına önemli olmakla beraber öncü olduğu değişim sürecinin sonuçları hepimizin hayatını değiştirmiştir.

Yada Edisson, Edisson’dan önce de birçok kişi ampulu icat etmeye çalışmıştı tabi ki ama hepsi bişeyler yakmaya çalışmış. Edisson kuralları yıkmayı hedefleyerek farklı yollar denemiş. Toplamdan 500’den fazla başarısız deneyimi olduğu söylenmektedir. Başarılı olan insanların sayısız başarısızlıkları olduğunu ve hepsinden aldıkları derslerle başarılı olduklarını biliyoruz.

Sürecin kölesi yada yöneticisi olmak bizim tercihimizdir ve aynı durum değişim içinde geçerlidir. Değişimi yönetin.

Top